Галоўная Władze seminaryjne

Władze seminaryjne

Rektor 
Ks. Roman Raczko
24.05.2003 - święcenia kapłańskie
pochodzi z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Naczy
od 2014 r. - rektor seminarium

 

Prefekt 
Ks. Witali Sidorko
26.05.2007- święcenia kapłańskie
pochodzi z parafii p.w. Bożego Ciała w Krzemienicy
od 2013 r. - prefekt

 

Ojciec duchowny
Ks. Zdzislaw Weder
03.06.1962 - święcenia kapłańskie
pochodzi z parafii Świętego Franciszka z Asyżuw Łodzi
od 2015 r. - ojciec duchowny

 

Prefekt 
Ks. Andrzej Liszko
30.05.2009- święcenia kapłańskie
pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Mikilewszczyznie
od 2015 r. - prefekt

 

Prokurator

Ks. Walery Abroszka
25.05.2005 - święcenia kapłańskie
pochodzi z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Dworze
od 2014 r. - prokurator