Пасведчанні Прэзбітэраў

26 Maja po przeżytych rekolekcjach nasi bracia klerycy i diakoni
przyjęli święcenia diakonatu i prezbiteratu.

    W piątek przed święceniami podczas nieszporów kandydaci diakonatu i prezbiteratu złożyli uroczyście przed Biskupem i gronem seminaryjnym wyznanie wiary i deklarację, Która zawiera przyżeczenia, że szczeże wyznają wiarę katolicką, dobrowolnie przyjmują święcenia, przyżeczenie posłuszeństwa Biskupowi oraz zachowanie celibatu.
Uroczysta Msza św. odbyła się w sobotę, w Katedrze Grodzieńskiej o godz. 12.00. Celebrował ją Ks. Biskup Aleksander Kaszkiewicz, który udzielił święcenia prezbiteratu dla:

Dk. Wiktora Chańko
Dk. Witalija Sidorko
Dk. Jerzyego Żegarin
Dk. Wiesława Matukiewicz
Dk. Dymitra Siedlecki
Dk. Wiktora Sawicki
i diakonatu dla:
Kl. Wiktora Nosal
Kl. Paweła Pawlukiewicz
Kl. Jerzyego Woronko