Імяніны кс. Біскупа Аляксандра Кашкевіча

3 maja uroczyście przeżywaliśmy dzień imienin Jego Ekscelencji ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa naszej diecezji. Jak również prokuratora naszego seminarium ks. Aleksandra Sosnowskiego. Pod czas Mszy św. ks. Rektor przywitał solenizantów i poprosił Jego Ekscelencji o przewodniczenie Mszy św. Kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Szczupał. Po Mszy św. było uroczyste śniadanie.