Выезд на Cвяты


21 grudnia 2007 roku klerycy wyjechali na Święta do swoich parafij, aby służyć pomocą dla  proboszczów i aby Święta spędzić w rodzinie wśród najbliższych. Przerwa świąteczna skończyła się 5 stycznia.

6 stycznia 2008 roku klerycy wyjechali ze swoich parafij do innych na tzw. Niedzielę Seminaryjną, gdzie dzielili się świadectwami o powołaniu do kapłaństwa i zbierali ofiary na potrzeby Seminarium.