NMP Niepokalanej

 

W sobotę 8 grudnia, przeżywaliśmy w Seminarium uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Najświętsza Matka jest patronką Naszego Seminarium i dlatego ta uroczystość była uwieńczona odpustem zupełnym.

Mszę św., która była sprawowana w kaplicy seminaryjnej o godz. 8.00, przewodniczył J. E. Ks. Bp. Aleksander Kaszkiewicz, który podczas kazania w bardzo piękny i zrozumiały sposób przedstawił sylwetkę Najświętszej Marii Panny i drogę do zatwierdzenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Był to również „dzień rektorski”, tzn. cały dzień był wolny od zajęć i obowiązków, klerycy sami sobie układali czas na przeżywanie tego dnia.