zespół "AVE"

Seminaryjny zespół muzyczny "AVE" został założony w 1993 r. i od tego momentu  jest ważną częścią wspólnoty seminaryjnej.

 

Ciężko wyobrazić sobie człowieka, któremu nie podobała się muzyka i śpiew. Dzisiejsza kultura muzyczna jest bardzo zróżnicowana. Ona może dopomóc w zastanowieniu się nad swoim życiem, a może zagłuszać wewnętrzny głos; może uspokoić człowieka, dać możliwość odpoczynku, a może irytować. Wśród tego wszystkiego jest także miejsce dla religijnej muzyki i śpiewu, które nie tylko powinni pomagać w pogłębieniu spokoju wewnętrznego, ale także są momentem modlitwy ("Kto śpiewa, ten podwójnie się modli" - św. Augustyn). Przykładem śpiewu-modlitwy są psalmy, które możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Muzyka i śpiew są także ważną częścią Liturgii.

Uczestnicy zespołu seminaryjnego, który jest powołany pomagać ludziom w sławieniu Boga, dzieli się swoimi talentami, które otrzymali od Boga. Od 1993 r. już wiele razy zmieniali się uczestnicy zespołu "AVE", lecz główny cel zespołu pozostaje taki sam - sławić Boga. Na pewno, ciężko jest zachować jeden styl albo jednakowy profesjonalny poziom wykonania pieśni, lecz o wiele ważniejsze jest zachowanie głównego celu oraz dążenie do wykonania na miarę otrzymanego od Boga talentu. Od swego początku seminaryjny zespół "AVE" (nazwa pochodzi z łacińskiego języka i tłumaczy się jako radosne powitanie: "Witaj"; tym pozdrowieniem rozpoczął dialog z Matką Bożą Archanioł Gabriel podczas Zwiastowania) brał udział w wielu modlitewnych spotkaniach naszej diecezji: były to i spotkania młodzieży naszej diecezji, i Uroczystości w Trokielach, i koncerty w Uroczystość Chrystusa - Króla Wszechświata oraz w Święto Objawienia Pańskiego, i inne koncerty  w muzeum religii i innych miejscach. Podczas tych wszystkich spotkań uczestnicy zespołu dzielili się swoją wiarą, pragnieniem sławić Boga oraz zdolnościami muzycznymi, które dał im Bóg.

Oprócz tego zespół "AVE" nagrał kilka muzycznych albumów, w które też weszły utwory napisane przez samych uczestników zespołu.

Zapraszamy nie tylko na nasze koncerty, ale też do słuchania muzyki religijnej w swoich domach, rodzinach.

Niech Imię Pańskie będzie zawsze pochwalone.