Галоўная Місыйнае кола

" Wszystkie Kościoły dla nawrócenia całego świata"

 

Działalność Koła Misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie

Koło Misyjne w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie działa od 2009 roku. Za ten okres odbyło się około 30 spotkań w gmachu Seminaryjnym. Spotkania odbywają się co dwa tygodnia w piątkowy wieczór, oprócz sesji, wakacji i innych ważnych wydarzeń związanych z życiem seminaryjnym przepadających w tym czasie. Również ponad 60 razy była odprawiona Droga Krzyżowa w ramach wspólnych modlitw Koła Misyjnego. Ponadto członkowie Kółka prowadzą adoracje w intencji Misji i Misyjny różaniec.

W ubiegłych latach w październikową Niedzielę Misyjną odbywały się akcje na parafiach naszej Diecezji, podczas których klerycy należący do Koła Misyjnego odczytywali list Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny i zachęcali wiernych do wspierania dzieła Ewangelizacji przez modlitwę i ofiarę. Koło Misyjne utrzymuje stałe stosunki z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, które maja swoją siedzibę w Warszawie. Alumni biorą czynny udział w szkole animatorów misyjnych, organizowaną co roku w Warszawie. Również uczestniczą w nocnym czuwaniu Misyjnym na Jasnej Górze w Częstochowie.

Działalność Koła Misyjnego w I semestrze 2015 - 2016 roku akademickiego

Za pierwsze półrocze obecnego roku akademickiego 2015 - 2016 zaszło kilka nowych wydarzeń. Mamy nowego opiekuna Koła Misyjnego ojca Zdzisława Wedera, Który jest ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.

Za ten okres odbyło się 3 spotkania Koła Misyjnego i 5 razy odprawiono Drogę Krzyżową podczas których modlono się w intencji Misji, za misjonarzy i misjonarki, za kraje misyjne aby wszystkie ludy posłyszały Dodrą Nowinę, nie brakowało głosicieli Chrystusa oraz aby światło Ducha Świętego napełniało wszystkich oddanych misji Chrystusowej. Też alumni grodzieńskiego seminarium uczestniczyli w Misyjnym nocnym czuwaniu na Jasnej Gorze.

Pierwsze spotkanie w obecnym roku akademickim odbyło się 2 października 2015 roku. Na tym spotkaniu zostały omówione sprawy bieżące i plan działań na ten rok. A dk. Denis Braliński opowiedział o swoim doświadczaniu z pobytu na praktyce miesięcznej w Kazachstanie, którą odbywał wraz z dk. Andrzejem Honczar.

Drugie spotkanie było odbyło się 16 października 2015 roku. Na tym spotkaniu bracia z 6 roku dk. Andrzej Honczar i dk. Denis Braliński dzielili się swoimi przeżyciami z praktyki w Kazachstanie którą odbywali tam w mieście Kokszetau. Ci nasi bracia uczestniczyli tam w rekolekcjach dla rodzin i na Kazachstańskim Zjeździe Młodzieży. Jak również nieśli pomoc przy miejscowej parafii nie tylko duszpastersko – liturgiczną ale również i fizyczną.

Kolejne zaś spotkanie odbyło się 13 listopada. Głównym prowadzącym tym razem był ks. Andrzej Liszko, prefekt WSD w Grodnie. Ks. Andrzej opowiedział o swojej pracy w Niemczech. Jak również przedstawił tradycję i specyfikę tych ziem i miejscowego kościoła.