Галоўная Кантакт

Przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych na Białorusi

13 kwietnia w naszej wspólnocie seminaryjnej odbył się dzień skupienia, który prowadzili księża misjonarze: o. Luca Bovio IMC, który pochodzi z Mediolanu (Włochy) i ks. Bogdan Michalski pochodzący z Polski. Są oni po raz pierwszy w naszej wspólnocie, a także i na Białorusi. O. Luca na pierwszym spotkaniu opowiedział o swoim doświadczeniu misyjnym w Tanzanii (Afryka), a ks. Bogdan podzielił się swoim przeżyciem pracy misyjnej w Peru (Ameryka Łacińska). Podczas sprawowanej Mszy. Św. przez księży misjonarzy oraz wychowawców naszego seminarium o. Luca podkreślił w homilii ważność modlitwy i łączności z Bogiem w posłudze misyjnej, jak również zachęcił do dzielenia się z wielką i szlachetną radością swoją wiarą w Zmartwychwstałego Chrystusa. W duchu misyjnym Msza Święta była upiększona śpiewem w różnych językach świata.  Podczas spotkań kapłani misjonarze przybliżyli alumnom istotę kościoła katolickiego, jako posłanego, aby głosić Ewangelię. Oni również zachęcili wszystkich do dzielenia się swoją wiarą na co dzień i z każdym człowiekiem. Po przeżytym dniu skupienia alumni poczuli się jeszcze bardziej odpowiedzialni za misyjne dzieło Kościoła na całym świecie.