Галоўная

Kolejna obrona doktoratu w naszej Alma Mater

 25  września br. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce odbyła się obrona rozprawy doktorskiej pt. „Teologia fundamentalna i apologetyka w ujęciu E. Kopcia i J. Myśkowa” rektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. Romana Raczko.

Ks. Rektorze na pewno obrona pracy doktorskiej jest ogromną satysfakcją i osiągnięciem naukowym nie tylko dla Księdza, ale i dla naszego seminarium. Czy mógłby Ksiądz Rektor w kilku zdaniach naświetlić główną problematykę dysertacji, temat i kto był naukowym kierownikiem podjętej przez Księdza pracy.

Obrona pracy doktorskiej jest uwieńczeniem studiów doktoranckich i wieloletniej pracy naukowej. W swojej pracy doktorskiej  ukazuję potrzebę apologii  - inaczej mówiąc obrony – naszej wiary, o ważności i doniosłym zadaniu której wspomina już św. Piotr Apostoł „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). Uzasadnieniem wiarygodności chrześcijaństwa i Chrystusowej genezy Kościoła, obroną podstaw naszej wiary ex professo zajmuje się dzisiaj teologia fundamentalna lub jak wcześniej nazywano tę dyscyplinę – apologetyka. W swej dysertacji pod tytułem „Teologia fundamentalna i apologetyka w ujęciu E. Kopcia i J. Myśkowa” ukazuję na podstawie dorobku dwóch szkół – lubelskiej szkoły teologicznej i warszawskiej szkoły apologetycznej – aktualność potrzeby uzasadnienia i bronienia wiary chrześcijańskiej . W swej rozprawie doktorskiej, idąc za myślą wielu współczesnych teologów,  ukazuje możliwość uprawianie zarówno apologetyki jako nauki religiologicznej jak też teologii fundamentalnej jako dziedziny teologicznej, przy tym apologetyka skierowana była by przede wszystkich do ludzi poszukujących i niewierzących, a teologia fundamentalna – do ludzi wierzących.

Na czym, według Księdza, polega nowatorskość tej pracy?

Nowatorskość mojej pracy polega na tym, iż porównuje te dwie szkoły i ukazuję możliwość uprawianie apologetyki i teologii fundamentalnej jako dwu różnych dyscyplin naukowych. Inspirował mnie w badaniach naukowych i kierował pisaniem tej pracy mój promotor naukowy  o. dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, profesor KUL i prodziekan wydziału teologii na KULu.

 

 Apologetyka ze swojego założenia jest jedną z podstawowych dziedzin teologii, w której broni się Głównych Prawd Wiary. Jakie Księdza zdaniem stoją wyzwania przed apologetyką w dzisiejszym świecie, czy chociażby Europie od wieków wyznającej chrześcijaństwo?

Potrzeba uzasadniania prawd wiary i obrony przekonań religijnych nie straciła na aktualności także w naszym XXI wieku. Zarówno w krajach muzułmańskich, gdzie spotykamy się z otwartym prześladowaniem chrześcijan, jak też w tak zwanych społeczeństwach demokratycznych i wolnych krajów Zachodnich, da się zauważyć liczne i przemyślane ataki na Kościół katolicki i jego wiarę.   Różne zorganizowane kręgi o światopoglądzie religijno-fanatycznym, ateistycznym, agnostycznym czy postmodernistycznym stają się wyzwaniem dla katolików. Domagają się one – poprzez swe zarzuty i negację – argumentów za prawdziwością wiary katolickiej. W kontekście wspomnianych wyzwań rodzi się nagląca potrzeba, by katolickim duszpasterzom, wychowawcom, katechetom czy animatorom dać wypracowaną argumentację, wiedzę, dzięki której mogliby twórczo i owocnie pomagać ludziom wierzącym, jak i poszukującym Boga, w znalezieniu odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, wątpliwości i zarzuty kierowane pod adresem Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. W dużej mierze obowiązek takich opracowań spoczywa właśnie na apologetyce i teologii fundamentalnej.

 

 Rozmawiał o. Walery Bykowski

 

                 

 

 

 

Выпадковае фота