Галоўная

Новая традыцыя ў Семінарыі

Klerycy VI roku Seminarium zapoczątkowali nową tradycję:

obchodzić dzień patrona w uroczysty sposób.

Polega ona na tym, że cały rocznik, gdy jest wspomnienie patrona roku (01.10), przez cały dzień miał świąteczny ubiór, zrobili piękną dekorację ołtarza, poprosili przełożonych, aby w intencji ich była sprawowana Msza św., podczas której cały rocznik asystował przy ołtarzu.

Takiego typu tradycje są mile przyjmowane przez przełożonych i Ojców Duchownych seminarium, ponieważ  służą one dla rozwoju duchowego kleryków, jak również jeszcze bardiej jednoczy cały rocznik.

Выпадковае фота