Галоўная

Кандыдатура

        W sobotę 3 marca w kaplicy seminaryjnej podczas I nieszporów, które miały miejsce o godzinie 18.00, z rąk Jego Ekscelencji księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza Ordynariusza diecezji grodzieсskiej, została udzielona posługa kandydatury dla starszych braci z V roku.

Posługa ta została wprowadzona przez papieża Pawła VI i na tamte czasy była nowością. Jest to obrzęd, w którym alumn wyraża publicznie swoją wolę oddania się Bogu i Kościołowi dla wykonywania przejmowanych święceń. Kościół ze swej strony przyjmuje tę ofiarę, a tego, który ją składa, wybiera i wzywa, by przygotował się do przyjęcia święceń. W ten sposób zostaje on prawnie włączony do kandydatów do Diakonatu i prezbiteratu.

Фото

   

Паслугі Лектарату і Акалітату

  У першую нядзелю Вялікага Посту, пасля перажытых рэкалекцый, кс. Біскуп Аляксандар Кашкевіч удзяліў для алюмнаў ІІІ курса паслугу лектаратуб, а для алюмнаў ІV курсу паслугу акалітату ў Гродзенскай Катэдры.

Фото

Подробнее...

   

Вялікапостныя Рэкалекцыі 2007

Od 21 lutego do 24 lutego 2007 roku odbyły się rekolekcje Wielkopostne dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Na przewodniczenie rekolekcjom został zaproszony ksiądz Piotr Miszczuk, profesor, wykładowca Prawa Kanonicznego w seminarium na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim, również proboszcz parafii w Chmielnicku, jak również oficjał sądu diecezji Kamieniec Podolski. Jest on wychowankiem naszego seminarium.

Подробнее...

   

Слова - Меч

Wykład ze spotkania Ogólnopolskiego Forum Młodych (22 – 25 listopada)

Temat: Słowo – miecz obosieczny.

Przede wszystkim chcę przekazać serdeczne pozdrowienia od braci kleryków na czele z księdzem Adamem Łużniakiem, rektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Forum zostało przygotowane przez organizację „Koło Teologiczne Alumnów”. Uczęstniczyło w nim około 300 osób. Byli klerycy z całej Polski, Słowacji i Białorusi.

Фото

Подробнее...

   

Страница 143 из 143

Выпадковае фота