Капліца

 

Kaplica seminaryjna, która znajduje się w najniższej kondygnacji budynku seminaryjnego, została założona w 1994 roku.

W centrum prezbiterium umieszczony jest tabernakulum. Nad którym znajduje się duży krzyż z figurą Pana Jezusa.

Po obu stronach tabernakulum są 3 witraże, które zostały zainstalowane w 1998 roku. Z prawej strony od tabernakulum znajduje się witraż MB Ostrobramskiej, która jest patronką naszej kaplicy; z lewej – witraż Jezusa Miłosiernego i witraż Michała Archanioła.

Również w centrum prezbiterium jest umieszczony ołtarz, obok którego, ze strony witraża Jezusa Miłosiernego stoi pulpit. Ołtarz, pulpit i tabernakulum są wykonane z marmuru. Z tego samego materiału została zrobiona podłoga. Po obu stronach kaplicy stoją ławki. Ze strony witraża MB Miłosierdzia, czyli po prawej stronie kaplicy, na ścianie umieszczono 14 stacji drogi krzyżowej, wykonanych z dębu.

W 1994 roku zostały kupione dla kaplicy organy.