n3 LM_NUMBER_MAG N 3, czerwiec 2008 LM_YEAR_MAG
Lato 2008

            Mając przed sobą wakacje, ten piękny i fantastyczny czas, niech on stanie się dla nas okazją do podjęcia i realizowania planów związanych z głoszeniem dobrej nowiny, bo każdy z nas ma szansę przeżycia tylko jednego życia. A pomocą w tym nam będzie prawidłowe i najlepsze wykorzystanie każdej chwili. Oczywiście, że od tego, jak zaczniemy swój dzień zależy przebieg całego dnia. Najlepszym początkiem jest modlitwa.

            Prośmy Pana Boga o błogosławieństwo na każdą chwilę, na to by nasze decyzje były słuszne, mądre i dobre, by nasze postępowanie służyło dobru innych ludzi: naszych bliskich oraz zupełnie nieznanych nam osób.

                Życzymy błogosławionych i radosnych wakacji.


Dziekan Alumnatu kl. Rusłan Mazan


Read More >>

Wakacje kleryka
Wakacje kleryka

        Dla każdego człowieka lato jest porą roku, która jest najbardziej oczekiwana. Jest to czas kiedy możemy, chociaż nie na długo, zapomnieć o swych obowiązkach i sprawach. Wszyscy staramy się jak najlepiej przeprowadzić ten czas, którym są wakacje. Dworce kolejowe i autobusowe przepełnione ludzi udających się w różne strony, agencjom  turystycznym brakuje czasu aby załatwić sprawy wizowe dla tak wielu, którzy pragną powiększyć liczbę odwiedzonych przez siebie miast i krajów. Na lotniskach można zobaczyć ludzi różnej narodowoś-ci i koloru skóry, autobany pełne samochodów, w których wiele rodzin udaje się na wspólny odpoczynek na wieś, albo na morze. Wszyscy gdzieś spieszą  i biegną. Pytamy: gdzie i dlaczego? Bo przyszło lato! Gorąca pora, czas odpoczynku i nowych przyjaciół, nowych  znajomości i doświadczeń.


Read More >>

Echo historii
Echo hiostorii

        Swoje powstanie Seminarium Grodzieńskie zawdzięcza ówczesnemu biskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczu w 1990 r. Na pewno patrząc z perspektywy    lat    podziwiamy  tę budowlę klasztorną. Dlatego warto przypatrzeć się jak powstawał ten klasztor na przeciągu lat, jakie przeżywał etapy w przebudowie związanej często z niszczeniem go, szczególnie z przychodem władzy sowieckiej i dzięki czyjemu wysiłku dziś możemy kształcić się w tym budynku. Warto pamiętać, że odnośnie samego klasztoru nie jest zbyt dużo wiadomości, ale biorąc cały kontekst budowy kościoła oo. Bernardynów możemy zrobić analizę i przedstawić etapy budowy klasztoru.

           Zakon bernardynów przybył do Grodna najprawdopodobniej pod koniec XVI w. Jednak jeszcze Książe litewski Aleksander Jagiellończyk w 1494 r. zamierzał w Grodnie ufundować klasztor bernardynów. Ofiarował on wtedy zakonowi  plac  z  ogrodem  i  sadem  na wzgórzu nieopodal Niemna. Wcześniej znajdował się tam dwór wielkoksiążęcy (może to w nim i umarł Kazimierz Jagiellończyk). Jednak fundacja nie doszła do skutku z powodu sprzeciwu Radziwiłłów, którzy jako dyzunici mocno sprzeciwili się temu. Sprawa odżyła dopiero w 1586 r., kiedy to król Stefan Batory odwołał się i potwierdził dawne nadanie wielkoksiążęce oo. Bernardynom. Introdukcja (oznacza wprowadzenie na nowy teren) zakonników nastąpiła  w     1595 r .   W    tym    czasie     bernardyni zamieszkali w domu, położonym na wzniesieniu poza miastem przy drewnianym kościółku św. Krzyża. Teren pod kościół i klasztor - to miejsce dawnych   stajni   królewskich   (Stabula Regia), położony na wzniesieniu poza miastem, ofiarowała im Anna Drucka Sokolińska. Odziedziczyła go po swym zmarłym mężu, a  on  otrzymał  tę  ziemię od króla Stefana Batorego. Gdy dwumorgowa parcela okazała się zbyt mała, Jan Mateusz Tarasowicz nadał zakonnikom w 1596 r. przyległe ziemie.


Read More >>

Сатанистическая музыка и ее скрытые послания
Сатанистическая музыка и ее скрытые послания

    

     Может показаться парадоксальным, что в нашей ежедневной жизни мы можем лицом к лицу сталкиваться с посланиями сатаны, при этом оставаясь совершенно равнодушными, а порой даже поддерживать и восхвалять того, кого не только не скрывает, но навязчиво  пропагандирует  сатанинская рок-музыка.

В чем же секрет этого магически завораживающего влияния рок-музыки на современную молодежь? Секрет достаточно прост. И состоит он не в какой-то особой глубине, содержательности текста песен. Этой глубины и содержательности чаще всего как раз и нет.  Непритязательные, чтобы не сказать примитивные, слова (хотя далеко небезобидного содержания, о чем речь впереди), которые, что называется, в одно ухо влетают, а в другое вылетают, если вообще человек понимает смысл этих слов. А вот звук, ритм «застревают» не только в ушах, но и в мозгах, «ставит на уши» нервную, эндокринную и прочие системы организма.


Read More >>

Co to jest ekumenizm?
Co to jest ekumenizm?

        Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego świętego Soboru Powszechnego jest wzmożenie wysiłków dla przywrócenia jed­ności wśród wszystkich chrześcijan. Bo przecież Chrystus Pan zało­żył jeden jedyny Kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich wspólnot, które wobec ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chry­stusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był roz­dzielony. Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowia­dania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

        „Ekumenia” to najpierw pojęcie geograficzne i oznacza całość zamieszkałej ziemi (u Herodota i Arystotelesa).Geograficzny zakres pojęcia rychło ubogaca się o znaczenie kulturowe; chodzi o zamieszkały obszar ziemi nasycony kulturą hellenistyczną lub rzymską. W okresie cesarstwa rzymskiego owa „ekumenia” zaczyna pokrywać się z polityczno-prawnym tworem imperium rzymskiego. Septuaginta i Nowy Testament posługują się słowem „ekumenia” we wszystkich trzech powyższych znaczeniach.

        NT uczy jednak wielokrotnie, że „ekumenia” jest sprzęgnięta ze zdarzeniem Chrystusa: do „ekumenie” zmierza cale posłannictwo Jezusa; „ekumenia” to owa kosmiczna wręcz przestrzeń, w której wszystko ma być sądzone i ocalone.


Read More >>

Pouczające historie
Pouczające historie


Krzyż ponad jedzenie.

     Do obozu w Landshut po powstaniu warszawskim przywieziono 13-letniego chłopca. Gdy noc zapadła, na sali gaszono światła. Chłopiec klękał przy sienniku, brał krzyżyk do rąk którzy przy oddawaniu rzeczy między palcami uratował i modlił się. Ktoś z więźniów, aby się przypodobać i dostać więcej chleba, oskarżył chłopca przed blokowym, a ten zameldował komendantowi obozu. Zrobiono u chłopca ścisłą rewizję, i w oszywce u koszuli znaleziono ten krzyżyk.

      Tego dnia nie dano mu nic do jedzenia, na drugi dzień nie dostał śniadania ani obiadu. Już mu się słabo robiło, w głowie miał zawrót, a w oczach ciemniało. Przed wieczorem wzywają go do komendanta. Gdy przyszedł komendant pokazał mu na stole krzyżyk, a obok krzyża bochanek chleba, margarynę i wiele innych rzeczy, których nigdy w obozie nie dawano.

     „Wybieraj chłopcze, krzyżyk , albo to wszystko jedzenie” – mówi mu komendant. „ Za jedzenie nie sprzedam krzyżyka” – odpowiedział bez namysłu chłopiec i sięga ręką po krzyżyk.

     Zdumiał się komendant, zdumieli się obecni ess-mani. Jeden jedyny wyjątek stał się na wszystkie obozy, że chłopcu pozwolono krzyżyk zabrać i przed nim codziennie się modlić.Read More >>

Młody przyjacielu
Młody przyjacielu

        Jeśli twoje serce podpowiada ci, że Chrystus wzywa ciebie do kapłaństwa – nie lękaj się! Odpowiedz Mu i sobie – Tak! Przyjmij to zaproszenia jako Dar i przeżyj jako Tajemnicę. Powołanie – to dążenia do szczytów. Wymaga odwagi, ryzyka, hartu ducha i wytrwałości. Łatwiej żyć bez wysiłku. Powołanie jest też darem Bożym, bardzo delikatnym. Nie pozwól, by środowisko, w którym żyjesz, zagłuszyło w tobie pęd do świętości. A pomocą w rozpoznaniu powołania będą coroczne rekolekcje powołaniowe, które są przeżywane będą w dnach od 17 po 20 lipca.

        Dokumenty wymagane do wstąpienia do Wyższego Seminarium w Grodnie:

 1. Podanie o studia (z motywacją).
 2. Życiorys.
 3. Świadectwo Chrztu.
 4. Świadectwo I Komunii
 5. Świadectwo Bierzmowania
 6. Opinia od księdza proboszcza.
 7. Świadectwo z nauki religii i opinia katechety.
 8. Poświadczenie lekarskie (forma 286).
 9. Kserokopia paszportu.
 10. Świadectwo maturalne.
 11. Bilet wojskowy (tzw. pripisnoje).
 12. Cztery zdjęcia 3x4.

        Dokumenty należy osobiście złożyć do Rektoratu. Można to zrobić codziennie, oprócz niedzieli, w godzinach od 09:00 do 18:00.

Adres Seminarium:

230025, Grodno, ul. Paryskiej Komuny, 1; tel. (0152) 77-02-34

www.wsd.grodnensis.by

mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


Read More >>

Наш талант
Наш талант

Калісь улетку я пайшоў купацца,

Бо ў спёку кожны з нас гатоў з вадой дружыць

І сам сябе спытаў: “навошта так спяшацца?

Кудыж рака ўвесь час бяжыць?

***

Прысеў на бераг і сяджу маўкліва,

А па рацэ, нібыта цеплаход,

Плыве, імчыць, сасновая галіна,

Нясе яе вада, далей без перашкод.

***

Я зразумеў , што кожны з нас таксама,

Плыве па рэчаньцы жыцця свайго

Праходзіць дзень за днём незаўважальна,

Прайшоў, і ты не вернеш ужо яго.

***

Адумаўся, але чаму так позна,

Чаму аб гэтым я не думаў пару год назад?

Так-так, вярнуць той час ужо не можна,

Адно магчыма – пачні жыццё на новы лад.


Read More >>