Maryja wzorem misyjnego zapału

„Maryja wzorem misyjnego zapału”, pod takim tytułem Papieska Unia Misyjna zorganizowała sesję misjologiczną i nocne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w dniach 6-7 grudnia 2014 roku. W tym formacyjno-modlitewnym spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób, a wśród nich księża, animatorzy zaangażowani we współpracę misyjną, osoby przygotowujące się do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej (CMF), członkowie Róż Żywego Różańca, oraz seminarzyści, w tym tak że dwóch kleryków z naszego Seminarium Duchownego w Grodnie.


 

 

Sesja rozpoczęła się Mszą św. którą poprzewodniczył bp. Jerzy Mazura, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, który również wygłosił homilię. Bp. Jerzy podkreślił, że najwspanialszym aktem miłości bliźniego jest głoszenie Jezusa i Jego Ewangelii. Ale tylko ten może innym mówić o Bogu, kto sam z Nim rozmawia. Powiedział też: „Misjonarz musi zawsze mieć nadzieję, która nie zawodzi. Ponad 2/3 ludzi jeszcze nie zna Jezusa. Nalezymy do Kościoła, a to znaczy że powinniśmy być odpowiedzialni ewangelizację innych. Ks. bp przedstawił krótko  historę przeszłych kongresów.

Tegoroczna sesja odbywała się w kontekście przygotowań do IV Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w 2015 r. oraz rozpoczętego Roku Życia Konsekrowanego. W konferencji bp. Mazur opowiedział o zadaniach kongresu, który ma służyć upowszechnieniu trzech ważnych dokumentów misyjnych: „Ad gentes”, „Evangelii nuntiandi” i „Redemptoris missio” i doprowadzić do „misyjnego nawrócenia” w Kościele. O roli kongresu jako instrumentu duszpasterskiego mówił o. dr T. Szyszka SVD w oparciu o doświadczenie Ameryki Łacińskiej. Jednym z wielu owoców tamtejszych kongresów było wypracowanie idei „misji kontynentalnej”, mającej na celu zaangażowanie wszystkich mieszkańców tego kontynentu  w działalność misyjną.

Ks. dr. hab. Marek Tatar związał swoją konferęcję z tematem konsekracja a misje, gdzie przedstawił analizę dokumentów Kościoła dotyczących życia konsekrowanego. Bazuje on na prawdzie, że życie konsekrowane zakorzenione jest w samej istocie powołania i istnienia Kościoła z natury misyjnego. Stąd wypływa konkretne zaangażowanie osób konsekrowanych w misyjną działalność, które jest jednocześnie dążeniem do uświęcającego zjednoczenia z Chrystusem. W podobnym duchu wypowiadała się s. Irena Karczewska FMM, wieloletnia misjanarka, podkreślając, że dla każdej osoby konsekrowanej misje to naśladowanie Chrystusa i niesienie Go wszystkim, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli lub zapomnieli.  Powiedziała też, „Dla mnie samej moje powołanie jest niezrozumiałe i delikatne. Patrzę z wdzięcznoścą w przeszłość i dziękuję Mu za powołanie. Musimy akrywnie promować godnośc człowieka wszędze, na ulicy, w kościele, w internecie. Musimy ukazywać Jezusa. Najbardzej wolnym jest ten, który słucha Boga.

O. Eryk Koppa SVD, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, zaprezentował temat powyższy od strony historycznej, ukazując jak misyjność z czasem stawała się zasadniczą częścią życia konsekrowanego. Przedstawił też statystykę dotyczącą zaangażowania polskich zakonów męskich w pracę misyjną oraz animację misyjną w kraju.

W konferencji poświęconej hasłu towarzyszącemu sesji i czuwaniu ks. D. Guziak ukazał Maryję jako Wielką Misjonarkę, odwołując się do dokumentu biskupów latynoamerykańskich wypracowanym w Aparecida.

Sesja misjologiczna była też okazją do zapoznania uczestników z ideą i działalnością Papieskiej Unii Misyjnej, co też uczynił w swoim wystąpieniu sekretarz krajowy PUM o. Luca Bovio IMC. Po przedstawieniu prowadzonej przez Sekretariat PUM formacji misyjnej wśród seminarzystów, skierował on do obecnych zachętę do wstępowania w szeregi PUM.

W Kaplicy Cudownego Obrazu uczestnicy sesji rozpoczęli modlitewne czuwanie Apelem Jasnogórskim. Apelowe rozważanie poprowadził dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. prał. Tomasz Atłas, który dziękował Matce Bożej za pomoc i opiekę nad misjonarzami, a zwłaszcza za uwolnienie z rąk rebeliantów tarnowskiego misjonarza z Republiki Środkowoafrykańskiej.

Ksiądz Tomasz nawiązał do słów papieża Franciszka: „Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa. Dlatego misja ad gentes pozostaje sprawą bardzo pilną”. Zachęcił do modlitwy za misje i do współpracy misyjnej, ponieważ „Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się wychodząc do ludzi”. Zawierzył też Maryi wszystkie sprawy związane z misjami oraz przyszłoroczny IV Kongres Misyjny, prosząc by przyniósł obfite owoce otwarcia na misyjne dzieło Kościoła.

Najważniejszym punktem programu czuwania była Eucharystia sprawowana o północy przez bp. Andzeja Jeża, biskupa tarnowskiego, który homilii ukazał Maryję jako wzór misyjnego zapału. Ona miała bezpośrednie, osobiste i dogłębne doświadczenie Chrystusa, co pozwalało Jej wnosić Go w życie innych ludzi. Tylko takie doświadczenie Jezusa może być źródłem misyjnej działalności.

Podczas czuwania modlono się o misyjny zapał dla wszystkich wierzących, o  wzbudzenie nowych powołań misyjnych oraz za misjonarzy. Adorację Najświętszego Sakramentu prowadzili studenci przygotowujący się do wyjazdu na misje w CFM. Oni też osobiście prosili zebranych o modlitwę w intencji ich pracy misyjnej, informując, do jakiego kraju są posłani. Do modlitwy różańcowej włączyli się klerycy z krakowskiego WSD, oraz klerycy z Białorusi, którzy poprowadzili cząstkę różańca w języku białoruskim.

Uczestnicy czuwania mieli możliwość zapoznania się z konkretnymi problemami pracy misyjnej dzięki świadectwom misjonarzy. Swoimi doświadczeniami dzielili się:  pracująca w Kenii s. Dorota Mostowska, s. Regina Kozioł, która 17 lat posługiwała w Kamerunie i  ks. Tadeusz Niedziela wieloletni misjonarz z Zambii.

Czuwanie modlitewne zakończono złożeniem aktu oddania Matce Bożej.