Кандыдатура

        W sobotę 3 marca w kaplicy seminaryjnej podczas I nieszporów, które miały miejsce o godzinie 18.00, z rąk Jego Ekscelencji księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza Ordynariusza diecezji grodzieсskiej, została udzielona posługa kandydatury dla starszych braci z V roku.

Posługa ta została wprowadzona przez papieża Pawła VI i na tamte czasy była nowością. Jest to obrzęd, w którym alumn wyraża publicznie swoją wolę oddania się Bogu i Kościołowi dla wykonywania przejmowanych święceń. Kościół ze swej strony przyjmuje tę ofiarę, a tego, który ją składa, wybiera i wzywa, by przygotował się do przyjęcia święceń. W ten sposób zostaje on prawnie włączony do kandydatów do Diakonatu i prezbiteratu.

Фото