Cв. Францыска Ксаверыя
W poniedziałek 3 grudnia o godz. 19.00 Metropolita mińsko-mohylewski Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz sprawował Mszę św
. w Katedralnym kościele m. Grodno.
Został on zaproszony przez naszego Biskupa Aleksandra Kaszkiewicz i proboszcza parafii katedralnej z okazji święta św. Franciszka Ksawerego. Nasze seminarium także brało czynny udział w tych uroczystościach.