св. Андрэя Апостала

30 listopada w uroczysty sposób obchodziliśmy święto św. Andrzeja Apostoła. W tym dniu swój dzień imienin obchodził Ojciec Duchowny naszego Seminarium ks. Andrzej Radziewicz.


Św. Andrzej pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził też swego brata, Piotra. Razem z Filipem przed­stawił Chrystusowi pogan, pragnących Go poznać. On też wskazał chłopca roznoszącego ryby i chleby. Według tradycji po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach; został ukrzyżowany w Achai.

Na wzór swego patrona Ojciec Andrzej oddaje się całkowicie Seminarium. Prowadzi do Chrystusa i pomaga rozwinąć nowe młode powołania, troszcząc się tym samym, aby przez te powołania Słowo Ewangelii rozszerzało się i wchodziło w życie wiernych naszej Ojczyzny.