Новы метрвпаліт

W sobotę 10 listopada nasze seminarium uczęstniczyło w Ingresie Metropolity mińsko-mohylewskiego Abp. Tadeusza Kondrusiewicza w mińskiej Katedrze. Na uroczystości byli obecni liczni gości z Białorusi oraz zza granicy

 Uroczysty Ingres rozpoczął się Mszą św. o godź. 11.00. Podczas Mszy św. została odczytana Bulla Papieska, w której Papież mianował Abp. Tadeusza Metropolitą mińsko-mohylewskim.
Słowo Boże wygłosił J.E. ks. Abp. Tadeusz Kondrusiewicz, przedstawiając w nim plan swego przyszłego działania na rzecz rozwoju Kościoła katolickiego na Białorusi.
 
Na zakończenie Mszy św. zostały odczytane dwa dekrety, wydane przez nowo mianowanego Metropolitę ks. Abp. Tadeusza Kondrusiewicza. Pierwszym dekretem ks. Abp. mianował ks. Bp. Antoniego Dziemiankę Wikariuszem Generalnym diecezji mińsko-mohylewskiej. Drugim zaś dekretem przedłużył kadencję pracowników Kurii mińskiej do momentu odwołania.
Zaszczytem i radością jest dla nas, że Metropolitą mińsko-mohylewskim został nasz ziomek oraz założyciel naszego seminarium.