Пасведчанні Дыяканаў

We czwartek przed uroczystością NMP Miłosierdzia o godzinie 18.00 w seminaryjnej kaplicy podczas nieszporów bracia z VI roku przed całym seminarium złożyli na ręce Bp. Aleksandra Kaszkiewicza deklaracje.

W deklaracjach kandydaci złożyli wyznanie swej wiary w nauczanie Kościoła katolickiego, jak również złożyli przysięgę, że będą modlić się „Liturgią Godzin” i zachowywać celibat.

Następnego dnia, w uroczystość NMP Miłosierdzia, odbyły się święcenia diakonatu w Katedrze Grodzieńskiej pod czas Mszy św. o godz. 12.00, której przewodniczył J. E. ks. bp. Aleksander Kaszkiewicz.

Kościół Grodzieński wzbogacił się o pięciu nowowyświęconych diakonów: dk. Pawła Adamowicza, dk. Aleksandra Bogdanowicza, dk. Andrzeja Liszko, dk. Witalija Wnorowskiego i dk. Wiktora Gwazdowskiego.

Bogu niech będą dzięki!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото