Інаўгурацыя

W sobotę, 13 października, odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007\2008. Były uroczyście wręczone indeksy i legitymacje studenckie dla alumnów I roku, tym samym zostali oni oficjalnie włączeni na pierwszy rok studiów i stali się prawdziwymi studentami. Było odczytane sprawozdanie o sukcesach seminarium za przeżyty rok akademicki 2006\2007 i wygłoszony referat na temat : „Relacje między Kościołem Powszechnym a Kościołem Partykularnym w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II”, przygotowany przez ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego.

Po uroczystym otwarciu roku akademickiego, podczas Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Grodnie o godz. 12.00, której przewodniczył J.E.ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, zostały poświęcone sutanny dla alumnów III roku


Фото

Program Inauguracji

10.00 – Aula im. Jana Pawła II
• „Bogurodzica” – wspólny śpiew
• Słowa przywitania
• Sprawozdanie za 2006-2007 rok akademicki
• Wykład inauguracyjny
        „Relacje między Kościołem Powszechnym a Kościołem Partykularnym w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II”, (ks. prof. dr. hab. Józef Krukowski).
• Immatrykulacja alumnów roku I
• Słowa końcowe
• „Gaudeamus igitur”–wspólny śpiew

12.00 – Bazylika Katedralna
• Uroczysta Msza święta, celebrowana przez
J.E.ks. bp Aleksandra Kaszkiewicza
• Obłuczyny – poświęcenie sutann alumnom roku III

13.30– Reflektarz seminaryjny
• Obiad