Галоўная

Пасведчанні Прэзбітэраў

26 Maja po przeżytych rekolekcjach nasi bracia klerycy i diakoni
przyjęli święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Подробнее...

   

Ofiary „Na dzieło powołań”

    29 kwietnia nasi klerycy rozjechali się do niektórych parafijaby zebrać ofiary „Na dzieło powołań”. Te ofiary będą przeznaczone na wydatki, które są potrzebne do przeprowadzenia rekolekcji powołaniowych dla  ministrantów naszej diecezji. Takie rekolekcje są bardzo potrzebne, aby uświadomić dla nich, co oznacza powołanie do kapłaństwa, i jakie ono za sobą niesie obowiązki. Zazwyczaj po takich rekolekcjach kilka osób składa dokumenty na studia w seminarium, aby powierzyć się na wyłączną służbę Bogu i ludziom.

   

Імяніны кс. Біскупа Аляксандра Кашкевіча

3 maja uroczyście przeżywaliśmy dzień imienin Jego Ekscelencji ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa naszej diecezji. Jak również prokuratora naszego seminarium ks. Aleksandra Sosnowskiego. Pod czas Mszy św. ks. Rektor przywitał solenizantów i poprosił Jego Ekscelencji o przewodniczenie Mszy św. Kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Szczupał. Po Mszy św. było uroczyste śniadanie.

Подробнее...

   

Dzień skupienia dla alumnów 22 IV 2007

    W niedzielę 22 kwietnia, jak co miesiąc, w seminarium odbył się kolejny dzień skupienia, który był przeprowadzony przez ks. dziekana Tadeusza Krisztopika, spowiednika naszego seminarium.

    Rozpoczęcie miało miejsce już w sobotę wieczorem o godz. 21.00 hymnem do Ducha Św. Po odśpiewaniu hymnu była kompleta i słowa wprowadzające w tematykę dnia skupienia. Tematem obranym przez ks. rekolekcjonistę był „Eucharystia – źródłem uświęcenia”. Ks. Tadeusz oparł swe rozważania Dnia Skupienia na odchortacji apostolskiej Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”. Do obrania powyższego tematu ks. rekolekcjonistę natchnęło to, że ten rok w naszej diecezji został ogłoszony przez biskupów rokiem powszechnego powołania do świętości. To powołanie przede wszystkim dotyczy ludzi wybranych przez Boga na wyłączną służbę dla Niego. Siły do realizacji tego powołania należy szukać w Eucharystii.

Подробнее...

   

св. Юрыя і вечар паэзіі

23 kwietnia w seminarium uroczyście przeżywaliśmy imieniny ks. prof. Jerzego Lewińskiego i ks. prof. Jerzego Powajbo. Jak również wieczorem o godz. 19.30 był „wieczór poezji religijnej”. Przez artystów naszego grodzieńskiego teatru na czele z panią Olgą zostały odczytane wiersze Bułgakowa, Pasternaka i innych poetów.

Фото

   

Страница 143 из 145

Выпадковае фота