Галоўная

Уступныя Эгзамены

28 ліпеня адбыліся ўступныя эгзамены для паступаючых у Семінарыю.
У гэтым годзе на І курс паступіла 16 чалавек.
   

Рэкалекцыі паклікання

W dniach 12 - 15 i 26 - 29 lipca odbyły się dwa tury rekolekcji powołaniowych dla ministrantów naszej grodzieńskiej diecezji. Uczestniczyło w nich ponad 60 osób.
Mamy nadzieję, że słowa wygłoszone podczas tych rekolekcji wydadzą plon obfity w następne powołania do wyłącznej służby Bogu, jak również pomogą odnaleźć tym młodym ludziom swoje powołanie w życiu ziemskim.

Фото
   

Рэкалекцыі для мам

W dniach 20 – 22.07.2007 jak co roku, w Seminarium, odbyły się rekolekcje dla matek Alumnów. Przez 3 dni rekolekcji matki słuchały konferencji głoszonych przez ojca duchownego ks. Andrzeja Radziewicza, były również rozmowy z księdzem rektorem naszego Seminarium. W drugim dniu rekolekcji był wyjazd nad Kanał Augustowski. Dnia 22.07 rekolekcje skończyły się uroczystą Mszą Św. w Katedrze Grodzieńskiej.

Jak wiemy najlepsza i bardziej skuteczna formacja jest w domu, dlatego te rekolekcje mają za cel jeszcze bardziej przygotować kleryka do posługi kapłańskiej.


Фото
   

Заканчэнне навучальнага году

22.06 Przeżywaliśmy zakończenie roku akademickiego 2006/2007. Na tej uroczystości był obecny J. E. ks. biskup naszej Diecezji Aleksander Kaszkiewicz.

Po przeżytej Mszy sw. zebralismy się w auli Jana Pawła II gdzie ks. biskup wręczył dyplomy dla diakonów o ukończeniu studiów w WSD. Również została wyznaczona dla nich praktyka na parafiach.

W tym roku na "żniwo Pańskie" wyszło 9 diakonów.

Фото

   

"Mаёўкa"

Co roku wiosną dla kleryków jest organizowana tzw. „majówka”, która polega na zwiedzaniu pięknych miejsc Białorusi lub odpoczynku w uroczych miejscowościach naszego kraju. W tym roku również przez naszych przełożonych została zorganizowana „majówka” i odpoczywaliśmy nad brzegami wód Kanału Augustowskiego.

Подробнее...

   

Страница 142 из 145

Выпадковае фота