Галоўная

Dzień skupienia dla alumnów 22 IV 2007

    W niedzielę 22 kwietnia, jak co miesiąc, w seminarium odbył się kolejny dzień skupienia, który był przeprowadzony przez ks. dziekana Tadeusza Krisztopika, spowiednika naszego seminarium.

    Rozpoczęcie miało miejsce już w sobotę wieczorem o godz. 21.00 hymnem do Ducha Św. Po odśpiewaniu hymnu była kompleta i słowa wprowadzające w tematykę dnia skupienia. Tematem obranym przez ks. rekolekcjonistę był „Eucharystia – źródłem uświęcenia”. Ks. Tadeusz oparł swe rozważania Dnia Skupienia na odchortacji apostolskiej Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”. Do obrania powyższego tematu ks. rekolekcjonistę natchnęło to, że ten rok w naszej diecezji został ogłoszony przez biskupów rokiem powszechnego powołania do świętości. To powołanie przede wszystkim dotyczy ludzi wybranych przez Boga na wyłączną służbę dla Niego. Siły do realizacji tego powołania należy szukać w Eucharystii.

Подробнее...

   

св. Юрыя і вечар паэзіі

23 kwietnia w seminarium uroczyście przeżywaliśmy imieniny ks. prof. Jerzego Lewińskiego i ks. prof. Jerzego Powajbo. Jak również wieczorem o godz. 19.30 był „wieczór poezji religijnej”. Przez artystów naszego grodzieńskiego teatru na czele z panią Olgą zostały odczytane wiersze Bułgakowa, Pasternaka i innych poetów.

Фото

   

Сцэнка "Бог ёсць як Бог"

28 marca o godz.19.30 nasi bracia z poszczególnych roczników przedstawili nam scenkę „Bóg jest jak Bóg”.

Фото

Подробнее...

   

Dzień skupienia dla alumnów

24 marca, w sobotę wieczorem, o godz. 20.30 rozpoczął się dzień skupienia dla kleryków naszego Seminarium, który poprowadził Ojciec Duchowny ks. Andrzej Radziewicz.

Подробнее...

   

Кандыдатура

        W sobotę 3 marca w kaplicy seminaryjnej podczas I nieszporów, które miały miejsce o godzinie 18.00, z rąk Jego Ekscelencji księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza Ordynariusza diecezji grodzieсskiej, została udzielona posługa kandydatury dla starszych braci z V roku.

Posługa ta została wprowadzona przez papieża Pawła VI i na tamte czasy była nowością. Jest to obrzęd, w którym alumn wyraża publicznie swoją wolę oddania się Bogu i Kościołowi dla wykonywania przejmowanych święceń. Kościół ze swej strony przyjmuje tę ofiarę, a tego, który ją składa, wybiera i wzywa, by przygotował się do przyjęcia święceń. W ten sposób zostaje on prawnie włączony do kandydatów do Diakonatu i prezbiteratu.

Фото

   

Страница 141 из 142

Выпадковае фота