Галоўная

Заканчэнне навучальнага году

22.06 Przeżywaliśmy zakończenie roku akademickiego 2006/2007. Na tej uroczystości był obecny J. E. ks. biskup naszej Diecezji Aleksander Kaszkiewicz.

Po przeżytej Mszy sw. zebralismy się w auli Jana Pawła II gdzie ks. biskup wręczył dyplomy dla diakonów o ukończeniu studiów w WSD. Również została wyznaczona dla nich praktyka na parafiach.

W tym roku na "żniwo Pańskie" wyszło 9 diakonów.

Фото

   

"Mаёўкa"

Co roku wiosną dla kleryków jest organizowana tzw. „majówka”, która polega na zwiedzaniu pięknych miejsc Białorusi lub odpoczynku w uroczych miejscowościach naszego kraju. W tym roku również przez naszych przełożonych została zorganizowana „majówka” i odpoczywaliśmy nad brzegami wód Kanału Augustowskiego.

Подробнее...

   

Пасведчанні Прэзбітэраў

26 Maja po przeżytych rekolekcjach nasi bracia klerycy i diakoni
przyjęli święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Подробнее...

   

Ofiary „Na dzieło powołań”

    29 kwietnia nasi klerycy rozjechali się do niektórych parafijaby zebrać ofiary „Na dzieło powołań”. Te ofiary będą przeznaczone na wydatki, które są potrzebne do przeprowadzenia rekolekcji powołaniowych dla  ministrantów naszej diecezji. Takie rekolekcje są bardzo potrzebne, aby uświadomić dla nich, co oznacza powołanie do kapłaństwa, i jakie ono za sobą niesie obowiązki. Zazwyczaj po takich rekolekcjach kilka osób składa dokumenty na studia w seminarium, aby powierzyć się na wyłączną służbę Bogu i ludziom.

   

Імяніны кс. Біскупа Аляксандра Кашкевіча

3 maja uroczyście przeżywaliśmy dzień imienin Jego Ekscelencji ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza, biskupa naszej diecezji. Jak również prokuratora naszego seminarium ks. Aleksandra Sosnowskiego. Pod czas Mszy św. ks. Rektor przywitał solenizantów i poprosił Jego Ekscelencji o przewodniczenie Mszy św. Kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Szczupał. Po Mszy św. było uroczyste śniadanie.

Подробнее...

   

Страница 140 из 142

Выпадковае фота