Галоўная

Sesja misiologiczna oraz czuwanie modlitewne na Jasnej Górze

Sesja misiologiczna oraz czuwanie modlitewne na Jasnej Górze 1-2 grudnia 2007 roku.

„Siewcy wiary, służcie Kościołowi” (Fidei Donum 18)

 
Z orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Niedziele Misyjną 2007 roku:


„Drodzy bracia i siostry!


    Pragnę zaprosić cały Lud Boży – pasterzy, kapłanów, zakonników, zakonnice i świeckich – do wspólnej refleksji nad tym, jak pilnie potrzebna, jak ważna jest również dzisiaj, działalność misyjna Kościoła [...]. W trudach ewangelizacji umacnia nas i wspomaga przekonanie, że On sam, Pan żniwa, jest z nami i nieustannie prowadzi swój lud. To Chrystus jest niewyczerpalnym źródłem misji Kościoła. W tym roku jeszcze jedna okoliczność przynagla nas do wzmożonego wysiłku misyjnego: obchodzimy 50 rocznicę publikacji encykliki Fidei Donum sługi Bożego Piusa XII, która wzywała i zachęcała Kościoły do współpracy na rzecz misji...


Подробнее...

   

Вігілі ў Семінарыі


20 grudnia w Seminarium o godz. 18.00 odbyła się wigilia dla kleryków uczelni. Na wigilii zaszczycił nas swoją obecnością J. E. ks. bp. Aleksander Kaszkiewicz oraz Nuncjusz Apostolski Ks. Abp. Martin Vidowić.

Następnego zaś dnia do Seminarium zjechali się kapłani, aby również podzielić się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia.

Фото

   

Выезд на Cвяты


21 grudnia 2007 roku klerycy wyjechali na Święta do swoich parafij, aby służyć pomocą dla  proboszczów i aby Święta spędzić w rodzinie wśród najbliższych. Przerwa świąteczna skończyła się 5 stycznia.

6 stycznia 2008 roku klerycy wyjechali ze swoich parafij do innych na tzw. Niedzielę Seminaryjną, gdzie dzielili się świadectwami o powołaniu do kapłaństwa i zbierali ofiary na potrzeby Seminarium.

   

100 гадоў ад нараджэння кс. Інфулата Міхала Арановіча


W dniach 15 - 16 grudnia odbyły się Dni pamięci Ś.P. Ks. Infułata Michała Aronowicza, długoletniego Duszpasterza wiernych Grodna i Grodzieńszczyzny. Obchody były przeżywane z okazji 100 - letniej rocznicy jego urodzin (ur. 7 VIII 1907 r., w. Lubieszcze, pow. Bielsk-Podlaski). Ś.P. Ks. Infułat Michał Aronowicz był kapłanem diecezji wileńskiej, a w trudnych czasach ateizmu jako gorliwy duszpasterz, przez 43 lata nie szczędząc własnego życia z oddaniem służył wiernym miasta Grodna i okolic.

Подробнее...

   

NMP Niepokalanej

 

W sobotę 8 grudnia, przeżywaliśmy w Seminarium uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Najświętsza Matka jest patronką Naszego Seminarium i dlatego ta uroczystość była uwieńczona odpustem zupełnym.

Mszę św., która była sprawowana w kaplicy seminaryjnej o godz. 8.00, przewodniczył J. E. Ks. Bp. Aleksander Kaszkiewicz, który podczas kazania w bardzo piękny i zrozumiały sposób przedstawił sylwetkę Najświętszej Marii Panny i drogę do zatwierdzenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Był to również „dzień rektorski”, tzn. cały dzień był wolny od zajęć i obowiązków, klerycy sami sobie układali czas na przeżywanie tego dnia.

   

Страница 138 из 145

Выпадковае фота