Галоўная

Пасведчанні Дыяканаў

We czwartek przed uroczystością NMP Miłosierdzia o godzinie 18.00 w seminaryjnej kaplicy podczas nieszporów bracia z VI roku przed całym seminarium złożyli na ręce Bp. Aleksandra Kaszkiewicza deklaracje.

Подробнее...

   

Новы метрвпаліт

W sobotę 10 listopada nasze seminarium uczęstniczyło w Ingresie Metropolity mińsko-mohylewskiego Abp. Tadeusza Kondrusiewicza w mińskiej Katedrze. Na uroczystości byli obecni liczni gości z Białorusi oraz zza granicy

Подробнее...

   

Таварыстцкі матч

„Kto przyjaciela znalazł,

ten skarb znalazł”

Właśnie takie słowa najbardziej pasują do spotkania, które odbyło się 28.10.2007r. między klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie i wydziałem historycznym Uniwersytetu im. Janki Kupały

Подробнее...

   

I курс в семинарии

    Разными дорогами ведёт Господь Бог к призванию. Так и у нас, первокурсников. Мы все разные, но призвание у нас одно — служить Богу и ближнему, поэтому мы и поступили в Семинарию.


Подробнее...

   

Інаўгурацыя

W sobotę, 13 października, odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007\2008. Były uroczyście wręczone indeksy i legitymacje studenckie dla alumnów I roku, tym samym zostali oni oficjalnie włączeni na pierwszy rok studiów i stali się prawdziwymi studentami. Było odczytane sprawozdanie o sukcesach seminarium za przeżyty rok akademicki 2006\2007 i wygłoszony referat na temat : „Relacje między Kościołem Powszechnym a Kościołem Partykularnym w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II”, przygotowany przez ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego.

Po uroczystym otwarciu roku akademickiego, podczas Mszy św. w Bazylice Katedralnej w Grodnie o godz. 12.00, której przewodniczył J.E.ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, zostały poświęcone sutanny dla alumnów III roku


Фото

Подробнее...

   

Страница 135 из 139

Выпадковае фота