Галоўная

Dzień Skupienia

W niedzielę, 4 listopada, klerycy naszego Seminarium przeżywali dzień skupienia. Prowadził go Wikariusz Generalny diecezji grodzieńskiej ks. prałat Michał Sopata.

Подробнее...

   

Пасведчанні Дыяканаў

We czwartek przed uroczystością NMP Miłosierdzia o godzinie 18.00 w seminaryjnej kaplicy podczas nieszporów bracia z VI roku przed całym seminarium złożyli na ręce Bp. Aleksandra Kaszkiewicza deklaracje.

Подробнее...

   

Новы метрвпаліт

W sobotę 10 listopada nasze seminarium uczęstniczyło w Ingresie Metropolity mińsko-mohylewskiego Abp. Tadeusza Kondrusiewicza w mińskiej Katedrze. Na uroczystości byli obecni liczni gości z Białorusi oraz zza granicy

Подробнее...

   

Таварыстцкі матч

„Kto przyjaciela znalazł,

ten skarb znalazł”

Właśnie takie słowa najbardziej pasują do spotkania, które odbyło się 28.10.2007r. między klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie i wydziałem historycznym Uniwersytetu im. Janki Kupały

Подробнее...

   

I курс в семинарии

    Разными дорогами ведёт Господь Бог к призванию. Так и у нас, первокурсников. Мы все разные, но призвание у нас одно — служить Богу и ближнему, поэтому мы и поступили в Семинарию.


Подробнее...

   

Страница 135 из 139

Выпадковае фота