Галоўная

100 гадоў ад нараджэння кс. Інфулата Міхала Арановіча


W dniach 15 - 16 grudnia odbyły się Dni pamięci Ś.P. Ks. Infułata Michała Aronowicza, długoletniego Duszpasterza wiernych Grodna i Grodzieńszczyzny. Obchody były przeżywane z okazji 100 - letniej rocznicy jego urodzin (ur. 7 VIII 1907 r., w. Lubieszcze, pow. Bielsk-Podlaski). Ś.P. Ks. Infułat Michał Aronowicz był kapłanem diecezji wileńskiej, a w trudnych czasach ateizmu jako gorliwy duszpasterz, przez 43 lata nie szczędząc własnego życia z oddaniem służył wiernym miasta Grodna i okolic.

Подробнее...

   

NMP Niepokalanej

 

W sobotę 8 grudnia, przeżywaliśmy w Seminarium uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Najświętsza Matka jest patronką Naszego Seminarium i dlatego ta uroczystość była uwieńczona odpustem zupełnym.

Mszę św., która była sprawowana w kaplicy seminaryjnej o godz. 8.00, przewodniczył J. E. Ks. Bp. Aleksander Kaszkiewicz, który podczas kazania w bardzo piękny i zrozumiały sposób przedstawił sylwetkę Najświętszej Marii Panny i drogę do zatwierdzenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Był to również „dzień rektorski”, tzn. cały dzień był wolny od zajęć i obowiązków, klerycy sami sobie układali czas na przeżywanie tego dnia.

   

Cв. Францыска Ксаверыя
W poniedziałek 3 grudnia o godz. 19.00 Metropolita mińsko-mohylewski Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz sprawował Mszę św
. w Katedralnym kościele m. Grodno.
Został on zaproszony przez naszego Biskupa Aleksandra Kaszkiewicz i proboszcza parafii katedralnej z okazji święta św. Franciszka Ksawerego. Nasze seminarium także brało czynny udział w tych uroczystościach.

Подробнее...

   

Dzień skupienia 02.12.2007

        W niedzielę 2 grudnia przeżywaliśmy comiesięczny dzień skupienia. Przeprowadził go ks. prałat Józef Trubowicz. Dzień skupienia rozpoczął się w sobotę hymnem do Ducha Świętego, po czym była kompleta i zapowiedź tematu rozmyślania na dzień jutrzejszy.

Подробнее...

   

Новыя святары

    W poniedziałek księża neoprezbiterzy sprawowali swoją pierwszą Mszę św. w murach naszego Seminarium.
        Ta tradycja istnieje już od dawna, i nowi kapłani z radością ją podtrzymują.

Подробнее...

   

Страница 133 из 139

Выпадковае фота